Hayashi, Johnny Hideki, Business School Unoeste, Brasil