Orbital - Vol. 13 No. 3 - April-June 2021

Table of Contents

FULL PAPERS

The Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye – Nano-CuS Composite
Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Silvio Cesar de Oliveira, Hanifa Zh. Salomova, Dilafruz B. Razhabova, Dilfuza M. Musayeva, Laziz N. Niyazov, Yana G. Ivanushko, Mariia P. Mytchenok, Oleksandra V. Ahafonova, Bohdana Y. Banul, Tetiana P. Honchar, Petro I. Yagodynets´, Zholt O. Kormosh, Lucinda Vaz dos Reis, Konon L. Bagrii, Lyubov T. Strutynska, Inna P. Danyliuk, Nataliia M. Gordiyenko, Yulia V. Britsyna, Maryna V. Parkhomenko, Mariia M. Levon
200-204

SHORT COMMUNICATIONS

View All Issues